FR-D720S-2.2K

FR-D720S-2.2K

Giá:

Mô tả sản phẩm

FR-D720S-2.2K

BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-D720S-2.2K

INVERTER MITSUBISHI FR-D720S-2.2K

 • Công suất định mức: 2.2 KW

 • Nguồn cung cấp 1 phase 200~240V 50/60 Hz

 • Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz

 • Dải tần số ngõ ra 0.5 ~ 120 Hz

 • Phương pháp điều khiển: V/F

 • Có sẵn biến trở điều khiển tốc độ, 8 cấp tốc độ điều khiển

 • Có một ngõvào analog 4 ~ 20 mA và một ngõ vào analog 0 ~ 5 V hoặc 0 ~ 10 V

 • Truyền thông: RS485

 • Bảo vệ: quá dòng, quá nhiệt…

 • Ứng dụng: các tải đơn giản

 • Cấp bảo vệ: IP20

FR-D720S-2.2K

FR-D720S-2.2K

FR-D720S-2.2K

FR-D720S-2.2K

 • – NGUỒN CẤP 1 PHA 220VAC: FR-D720S-0.2K, FR-D720S-0.4K, FR-D720S-0.75K, FR-D720S-1.5K, FR-D720S-2.2K, FR-D720S-0.2K-CHT, FR-D720S-0.4K-CHT, FR-D720S-0.75K-CHT, FR-D720S-1.5K-CHT, FR-D720S-2.2K-CHT.
  – NGUỒN CẤP 3 PHA 200VAC: FR-D720-0.2K, FR-D720-0.4K, FR-D720-0.75K, FR-D720-1.5K, FR-D720-2.2K, FR-D720-3.7K, FR-D720-5.5K, FR-D720-7.5K, FR-D720-11K, FR-D720-15K.
  – NGUỒN CẤP 3 PHA 400VAC: FR-D740-0.4K, FR-D740-0.75K, FR-D740-1.5K, FR-D740-2.2K, FR-D740-3.7K, FR-D740-5.5K, FR-D740-7.5K, FR-D740-11K, FR-D740-15K, FR-D740-0.4K-CHT, FR-D740-0.75K-CHT, FR-D740-1.5K-CHT, FR-D740-2.2K-CHT, FR-D740-3.7K-CHT, FR-D740-5.5K-CHT, FR-D740-7.5K-CHT, FR-D740-11K-CHT, FR-D740-15K-CHT.

  BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-D700 SERIES: FR-D740-0.75K-60, FR-D720-0.2K-60, FR-D720-0.4K-60, FR-D720-1.5K-60, FR-D720S-0.4K-60, FR-D740-0.4K-60, FR-D740-1.5K-60, FR-D740-2.2K-60, FR-D740-3.7K-60, FR-D740-5.5K-60, FR-D740-7.5K-60, FR-D720-15K-60, FR-D740-15K-60, FR-D720-0.1K, FR-D720-0.1K-60, FR-D720-0.2K, FR-D720-0.2K-60, FR-D720-0.4K, FR-D720-0.75K, FR-D720-0.75K-60, FR-D720-1.5K, FR-D720-1.5K-60, FR-D720-2.2K, FR-D720-2.2K-60, FR-D720-3.7K, FR-D720-3.7K-60, FR-D720-5.5K, FR-D720-5.5K-60, FR-D720-7.5K, FR-D720-7.5K-60, FR-D720-11K, FR-D720-11K-60, FR-D720-15K, FR-D740-0.4K, FR-D740-0.75K, FR-D740-022-EC, FR-D740-1.5K, FR-D740-036-EC, FR-D740-2.2K, FR-D740-050-EC, FR-D740-3.7K, FR-D740-080-EC, FR-D740-5.5K, FR-D740-7.5K, FR-D740-160-EC, FR-D740-11K, FR-D740-11K-60, FR-D740-15K, FR-D720S-0.1K, FR-D720S-0.2K, FR-D720S-0.4K, FR-D720S-0.75K, FR-D720S-1.5K, FR-D720S-2.2K, FR-D710W-0.1K, FR-D710W-0.2K, FR-D710W-0.4K, FR-D710W-0.75K, FR-D740-050-NA, FR-D740-120-NA, FR-D740-160-NA, FR-PA07, FR-D720-0.1K-CHT, FR-D720-0.2K-CHT, FR-D720-0.4K-CHT, FR-D720-0.75K-CHT, FR-D720-1.5K-CHT, FR-D720-2.2K-CHT, FR-D720-3.7K-CHT, FR-D720-5.5K-CHT, FR-D720-7.5K-CHT, FR-D720-11K-CHT, FR-D720-15K-CHT, FR-D740-0.4K-CHT, FR-D740-0.4K-CHT, FR-D740-0.75K-CHT, FR-D740-1.5K-CHT, FR-D740-2.2K-CHT, FR-D740-3.7K-CHT, FR-D740-5.5K-CHT, FR-D740-7.5K-CHT, FR-D740-11K-CHT, FR-D740-15K-CHT, FR-D720S-0.1K-CHT, FR-D720S-0.2K-CHT, FR-D720S-0.4K-CHT, FR-D720S-0.75K-CHT, FR-D720S-1.5K-CHT, FR-D720S-2.2K-CHT.

  ĐIỆN TRỞ XẢ BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-ABR-0.4K, FR-ABR-0.75K, FR-ABR-2.2K, FR-ABR-3.7K, FR-ABR-5.5K, FR-ABR-7.5K, FR-ABR-11K, FR-ABR-15K, FR-ABR-22K, FR-ABR-H22K, FR-ABR-H0.4K, FR-ABR-H0.75K, FR-ABR-H1.5K, FR-ABR-H2.2K, FR-ABR-H3.7K, FR-ABR-H5.5K, FR-ABR-H7.5K, FR-ABR-H11K, FR-ABR-H15K, FR-BR-15K, FR-BR-30K, FR-BR-55K, FR-AAT08, FR-AAT09, FR-AAT10, FR-BU2-1.5K, FR-BU2-3.7K, FR-BU2-7.5K, FR-BU2-15K, FR-BU2-30K, FR-BU2-55K, FR-BR-H15K, FR-BR-H30K, FR-BR-H55K, FR-BU2-H7.5K, FR-BU2-H15K, FR-BU2-H30K, FR-BU2-H55K, FR-BU2-H75K, FR-BU2-H280K, FR-BU2-C22K, FR-BU2-H220K, FR-PU03

  ĐIỆN TRỞ XẢ SERVO MITSUBISHI: MR-RB032, MR-RB12, MR-RB14, MR-RB1H-4, MR-RB1L-4, MR-RB30, MR-RB3N, MR-RB31, MR-RB32, MR-RB34, MR-RB34-4, MR-RB3B, MR-RB3G-4, MR-RB3H-4, MR-RB3M-4, MR-RB3U-4, MR-RB50, MR-RB5N, MR-RB51, MR-RB54, MR-RB54-4, MR-RB5G-4, MR-RB5H-4, MR-RB5U-4, MR-RB5E, MR-RB5K-4, MR-RB5R, MR-RB65, MR-RB6B-4 , MR-RB60-4, MR-RB6K-4, MR-RB9F, MR-RB9P, MR-RB9T, MR-RB136-4, MR-RB139, MR-RB137-4, MR-RB137, MR-RB138-4, MR-RB13V-4

  CUỘN KHÁNG : FR-HAL-0.4K, FR-HAL-0.75K, FR-HAL-1.5K, FR-HAL-2.2K, FR-HAL-3.7K, FR-HAL-5.5K, FR-HAL-7.5K, FR-HAL-11K, FR-HAL-15K, FR-HAL-18.5K, FR-HAL-22K, FR-HAL-30K, FR-HAL-37K, FR-HAL-45K, FR-HAL-55K, FR-HAL-75K, FR-HAL-110K, FR-HAL-H0.4K, FR-HAL-H0.75K, FR-HAL-H1.5K, FR-HAL-H2.2K, FR-HAL-H3.7K, FR-HAL-H5.5K, FR-HAL-H7.5K, FR-HAL-H11K, FR-HAL-H15K, FR-HAL-H18.5K, FR-HAL-H22K, FR-HAL-H30K, FR-HAL-H37K, FR-HAL-H45K, FR-HAL-H55K, FR-HAL-H75K, FR-HAL-H110K, FR-HAL-H185K, FR-HAL-H280K, FR-HAL-H355K, FR-HAL-H560K, FR-HEL-0.4K, FR-HEL-0.75K, FR-HEL-1.5K, FR-HEL-2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-5.5K, FR-HEL-7.5K, FR-HEL-11K, FR-HEL-15K, FR-HEL-18.5K, FR-HEL-22K, FR-HEL-30K, FR-HEL-37K, FR-HEL-45K, FR-HEL-55K, FR-HEL-75K, FR-HEL-90K, FR-HEL-110K, FR-HEL-H0.4K, FR-HEL-H0.75K, FR-HEL-H1.5K, FR-HEL-H2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-H5.5K, FR-HEL-H7.5K, FR-HEL-H11K, FR-HEL-H15K, FR-HEL-H18.5K, FR-HEL-H22K, FR-HEL-H30K, FR-HEL-H37K, FR-HEL-H45K, FR-HEL-H55K, FR-HEL-H75K, FR-HEL-H90K, FR-HEL-H110K, FR-HEL-H132K, FR-HEL-H160K, FR-HEL-H185K, FR-HEL-H220K, FR-HEL-H250K, FR-HEL-H280K, FR-HEL-H315K, FR-HEL-H355K, FR-HC2-H160K, FR-HC2-H220K, FR-HC2-H400K, FR-HC2-7.5K, FR-HC2-15K, FR-HC2-30K, FR-HC2-55K, FR-HC2-75K, FR-HC2-H7.5K, FR-HC2-H15K, FR-HC2-H30K, FR-HC2-H55K, FR-HC2-H75K, FR-HC2-H110K, FR-HC2-H280K, FR-HC2-H560K, FR-HCL21-H7.5K, FR-HCL21-H15K, FR-HCL21-H30K, FR-HCL21-H55K, FR-HCL21-H75K, FR-HCL21-H110K, FR-HCL21-H160K, FR-HCL21-H280K, FR-HCL21-H400K, FR-HCL21-H560K, FR-HCL22-H7.5K, FR-HCL22-H15K, FR-HCL22-H30K, FR-HCL22-H55K, FR-HCL22-H75K, FR-HCL22-H110K, FR-HCL22-H160K, FR-HCL22-H280K, FR-HCL22-H400K, FR-HCL22-H560K, FR-HCB2-H7.5K, FR-HCB2-H15K, FR-HCB2-H30K, FR-HCB2-H55K, FR-HCB2-H75K, FR-HCB2-H110K, FR-HCB2-H160K, FR-HCC2-H280K, FR-HCC2-H400K, FR-HCC2-H560K, FR-HCR2-H280K, FR-HCR2-H400K, FR-HCR2-H560K, FR-HCM2-H280K, FR-HCM2-H400K, FR-HCM2-H560K

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

  TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
  MST: 0105176667
  VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
  TEL: 02485.854.668 
  HOTLINE: 0974.596.569 – 0945627188- 0976.844.195 – 0968.627.188

  KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
  EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
  WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
  WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

  WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

  WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FR-D720S-2.2K”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *